Welkom op onze site!

Johannes 3:16 luidt:” Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe“.

Het grote doel van het offer van onze Here Jezus Christus, is dat wij eeuwig leven hebben in de nabijheid van God de Vader. Eeuwig in Gods tegenwoordigheid, startend vanaf het moment dat wij als christenen het offer van de Here Jezus Christus aannamen. Door ons geloof in Hem en het werk wat Hij heeft volbracht aan het kruis voor ons allemaal:  De ware vrijheid die Jezus voor ons heeft herwonnen.

Wij hebben gemerkt dat vele christenen worstelen met hun geloof in het hier en nu. Vele christenen tasten als het ware nog in het “donker” over wie ze nu werkelijk zijn als kinderen van de Allerhoogste en hoe ze met God nu echt dagelijks kunnen wandelen. Hoe ze werkelijk een intieme relatie met de Allerhoogste kunnen opbouwen.

Omdat ook wij deze worstelingen hebben ondergaan om daar te komen waar God ons hebben wil, willen wij u langs deze weg een handreiking doen. Samen met u een stuk op uw  levenspad mee wandelen. U bemoedigen door een profetisch woord van de Here en u door middel van onderwijs te helpen uw denken nog meer te vernieuwen en u dichter bij het Vaderhart van God te brengen.

Indien u een profetie wilt aanvragen voor u zelf, kunt u dat aangeven op de pagina “Aanvraag persoonlijke profetie”. Voor een chat kunt u ons bereiken via Skype, zie de button op de sidebar.

Wir möchten allen deutsprachigen personen darauf hinweisen das Sie eine Anfrage für eine Prophetie auf der deutschen Seite stellen können.

Wij wensen u Gods onmisbare zegen toe!

Namens Godsfreedom,

Lia