Category: Eerdere bemoedigingen 3

Krachtige strijder

Krachtige strijder

Mijn krachtige dochter, Strijder Gods,
Je strijd de goede strijd, Mijn kind….. Je strijdt Mijn strijdt,…….. in liefde en in kracht.
Wat heerlijk is het om te zien hoe je woord en geest op de juiste wijze hanteert. Hoe je steeds weer iedere veldslag overwint in mijn kracht, en gehanteerd door de juiste woorden die ik in jou gedachten breng.
Je hebt geleerd zo door de tijd en de medechristenen om je heen en het lezen van het woord, maar bovenal ingegeven rechtstreeks vanuit de troon.

En mijn dochter wat is het heerlijk om te zien hoe krachtig je bent.
O Ik weet het…..soms twijfel je eraan……” Krachtig..ik?” Wel , Mijn dochter het is mijn kracht in jou. Samen, Mijn dochter, zijn wij zo krachtig en overwinnen we elke aanval van de vijand!
Wel mijn kind met dit woord wil ik je ook oproepen om aan iedere twijfel die je hebt over je eigen kunnen, om daar een halt aan toe te roepen.
Want het is niet nodig Mijn kind om te twijfelen. Het is niet nodig om angstig te zijn. En ik roep je ook op om, in de krachtige naam van de Here Jezus Christus elke twijfel te verbreken. En Ik je zegen je met volkomen zekerheid. Het zeker weten dat elke aanval van de vijand door jou woord en mijn kracht die Ik er aan verbinden zal, zal worden geslecht.


Mijn dochter, let wel, er staan spannende tijden te wachten.
Spannend,….. als je zou kijken hoe de wereld er naar zou kijken.
Maar mijn dochter, jij mag iedere spanning, van je af laten glijden op het moment dat je heerlijk tot rust komt aan de voeten van Mijn troon. Mag je weten dat je iedere zorg bij Mij neer mag leggen en daarvoor in de plaats mijn rust en mijn zekerheid en mijn ontspanning mag ontvangen.


Vergeet elke zorg, breng ze voor Mijn troon. En sta dan op in liefde en in kracht. Want zo zie Ik jou mijn kind, een krachtige strijder. En al hetgeen dat je de afgelopen tijd hebt geleerd…sla het maar op!
Zie het maar als nieuwe goederen in een voorraad schuur.
Daar waar je straks van uit mag putten wanneer je klaar bent om anderen te helpen. Anderen terzijde te staan, om de veldslagen in hun leven te overwinnen, gelijk jouw veldslagen in jouw leven zijn overwonnen.

Mijn kind Ik moedig je aan, om scherp te blijven…….. en om helder te blijven…….. om onvermoeid te blijven, door steeds weer die rust van mij op te zoeken. En door in die stilte te genieten van elkaar. Zo mijn dochter wil ik je voorbereiden op de zaken die komen gaan. Zegt Jezus. Amen!

Een hart van Goud

Een hart van Goud

Mijn mooie lieve dochter, ………Ik ben zo trots op jou! Met je hart van goud, met een hart zo bewogen voor een ieder om je heen…………… Want je hart gaat uit om het leed te verzachten voor een ieder om jou heen. Voor een ieder dierbare die jouw pad kruist en waarvan je ziet dat de nood zo hoog is.

Altijd weer gaat je hart uit naar diegene, waarvan je bijna het schreeuwen in hun hart kunt horen. En daar wil Ik je ook in prijzen Mijn kind. Omdat mooie hart,…….. dat mooie hart wat zich zo liefdevol heeft ontwikkeld. Want Mijn liefde stroomt werkelijk door jou heen. Want jij hebt ook werkelijk begrepen waar het evangelie omdraait. Mij lief te hebben en je naaste als jezelf.

Het is zo heerlijk om te zien hoe het in jouw leven vaste vormen heeft aangenomen. Hoe het een is geworden met jou. Mijn dochter, daarin wil Ik je loven en prijzen en je aanmoedigen hiermee door te gaan. Om steeds meer en meer door te geven van Mijn liefde aan de mensen om je heen.. ………om hun schreeuwen in harten te verzachten zodat daar ook herstel kan plaatsvinden en dat ook zij weer de liefde die zij mogen ervaren door de genezing die door heen stroomt, ook zij weer anderen kunnen helpen en bemoedigen, zoals jij dat nu ook doet.

Mijn lieve dochter Ik moedig je ook aan hiermee door te gaan zodat werkelijk mijn koninkrijk hier op aarde zich verder kan verspreiden, in de harten van de mensen, want dat is toch ten alle tijden de eerste start. In de wereld kennen wij het gezegde : “verbeter de wereld, door eerst aan jezelf te werken”. Het aan jezelf werken dat hebben wij gedaan. En natuurlijk zijn er nog haakjes die weg gevijld dienen te worden en zijn er nog wat ruwe plekjes die wat zachter gemaakt kunnen worden, ..ook dat Mijn dochter ….dat vergeet Ik niet.

En daar gaan jij en Ik heus samen mee aan de slag…zodat het hart van jouw nog mooier wordt en nog glanzender wordt dan het nu al is. Mijn dochter, met woord wil Ik je zeggen hoe trots Ik op je ben en hoe blij Ik ben met jouw voornemen om door te gaan op het ingeslagen pad, zegt Jezus. Amen!

Wordt je aangevallen mijn kind?

Wordt je aangevallen mijn kind?

Vallen ze jouw aan? Vallen ze jou heftig aan? Zegt Mijn woord dan niet, dat ze Mij dan tegen zullen komen? Omdat jij waarlijk Mijn kind bent, en Ik waarlijk jouw Vader ben.
En hoeveel te meer zou Ik jou als jouw God jou te hulp komen net zoals een aardse Vader Zijn kind te hulp komt. Op dit moment Mijn kind, wil Ik dat je, je bewust wordt van deze woorden: “Ik ben jouw Hemelse Vader”! Dus Ik, ben ook diegene die jou beschermt.


En Ik zal je beschermen en Ik wil je beschermen, maar Mijn kind, daartoe roep Ik je op om heerlijk in Mijn nabijheid te komen, om heerlijk onder Mijn vleugels te schuilen, om heerlijk in Mijn toevluchtsoord jouw rust te vinden. Jouw waarlijke rust te vinden!


Want alleen bij Mij is die rust te vinden en wanneer jij schuilt bij Mij zullen die stormen niet direct gaan liggen, zullen die aanvallen van de mensen om je heen niet direct stoppen, maar je kan wel tot rust komen in de tussentijd.
Bij Mij mag je uitrusten! En bij Mij mag je wachten en heerlijk schuilen onder die vleugelen en dan mag je weten dat wanneer jij Mij daar gaat loven en wanneer je Mij daar gaat prijzen, Mijn kind, dat die stormen zullen gaan bedaren.

Diep van binnen weet je, want je kent toch Mijn woord en in het verleden heb je toch al eerder ervaren wat een machtig wapen het is als je Mij looft en Mij prijst, als je Mijn nabijheid zoekt, als je Mijn aanbidt, Mijn kind, het enige wat dan nog kan gebeuren is dat die stormen zullen gaan luwen en die aanvallen zullen gaan verminderen, net zo lang totdat er van beide niks
meer over is.
Dat zal allemaal gaan gebeuren, op het moment als je waarlijk in die rust van Mij gaat stappen, dat je waarlijk bij Mij komt uithuilen en bij Mij komt schuilen, dan zal je bemerken om je heen, die aanvallen die deren je steeds minder. En dan zal je steeds meer gaan beseffen en steeds meer zal je tot inzichten komen, wetend waar het allemaal omdraait.


En dat is Mijn kind, jouw relatie met Mij en Mijn relatie met jou. Dat is Mij zo kostbaar Mijn kind! Dat is Mij zo kostbaar Mijn kind om jou als Mijn dochter te noemen. En jou te roepen en te weten, dat je zo graag gehoor aan wilt geven aan die roep. Want dat is ook jouw diepst verlangen mijn kind, luisteren, leren luisteren naar de stem van de Allerhoogste. Leren luisteren naar de stem van jouw Hemelse Vader.

Wel Mijn kind met dit woord wil Ik jou zeggen: “Ik spreek tot jou iedere dag”!
Ik spreek tot jou iedere dag en soms merk je het op, maar soms ook vooral in die momenten, dat je eigenlijk staat te tollen op jouw benen, van al die nare geluiden, die van links en van rechts weer om je oren zijn geslagen, ja dan is het soms moeilijk voor je om te herkennen hoe Mijn stem klinkt. En daarom Mijn kind, wederom zeg Ik tot jou, kom maar in Mijn rust, begin Mij maar te aanbidden. En dat heel voorzichtig, stapje voor
stapje………… zal je steeds beter en steeds helderde leren herkennen Mijn liefdeswoordjes die Ik in jouw oor fluister, iedere dag steeds weer.
Want Ik hou van jou Mijn innig geliefd kind. Weet maar dat Ik van alle situaties op de hoogte ben. En weet ook maar dat geen berg te hoog is.


Geen berg is te hoog, dat wij die niet samen zouden kunnen slechten! Want wij zullen ze slechten, wij samen, jij en Ik. Wees daar maar van verzekerd en wees je daar maar van bewust.
Mijn dochter, met dit woord wil Ik je zeggen, kom in Mijn rust. Laat Mij je omarmen en laat Mij je vertroosten en je zal zien dat al deze problemen zullen worden opgelost als sneeuw voor de zon, zegt Jezus, Amen!