Bemoediging om uit te gaan delen, Hemelse wijsheid

Bemoediging om uit te gaan delen, Hemelse wijsheid

Mijn mooie betrouwbare dochter, Mijn innig geliefd mensenkind,
Ik heb je zo lief Mijn dochter, zo innig lief, en de mensen om je heen,…. jouw dierbaren,
hebben jou zo innig lief.
Je bent werkelijk geliefd door een ieder. Maar bovenal door jouw Hemelse Vader.
Wat hou Ik veel van jou Mijn kind.
Wij kennen elkaar al een tijd. Wij lopen als het ware al een tijd, hand in hand,
gezamenlijk over jouw levenspad. Een levenspad dat is uitgestippeld door Mijn Geest.
Het is een weg van zegen. O, hier en daar zijn er heus wel rotsblokken neergelegd door
de vijand, in een poging om je te laten struikelen. In ieder geval om je van het pad af te
trekken, ….te scheuren bijna zou Ik zeggen.
Maar Mijn dochter, Ik prijs je erom dat je hebt stand gehouden, dat je werkelijk hebt
gereageerd vanuit Mijn Geest.
Dat bij iedere beproeving die op je pad kwam, dat je werkelijk hebt gereageerd vanuit
Mijn Geest, vanuit de wijsheid, die Ik jou ingaf…..maar ook de wijsheid ……die je hebt gelezen in Mijn Woord.
Mijn dochter het is zo’n kostbaar goed om te zeggen dat je al zoveel levenswijsheid hebt opgedaan. Wijsheid,…… om hoe je met diverse, moeilijke zaken in het leven op een goede manier weet om te gaan. En dat Mijn dochter is zeer wijs.
En Ik weet dat het jou misschien wat vreemd in de oren klinkt,…”Ik..wijs….?… maar ik
heb niet deze diploma….en ik ben niet op zo’n school geweest….en ik heb niet daar en daar gestudeerd?”…..Nee Mijn dochter, die wijsheid van jou is waarlijk levenswijsheid!
In de wereld geven ze er misschien een andere label aan maar dat is meer een gebrek aan kennis en inzicht…….gebrek aan wijsheid,…..omdat het ze niet werkelijk weten waar
ze over praten. Want mensen oordelen en veroordelen,…maar dat heb jij al lang
gemerkt. Daar weet je van mee te spreken.
Maar Mijn dochter die wijsheid van jou, die levenswijsheid van jou, gingen hand in hand met de openbaringen, rechtstreeks vanuit de troon.

Want al heel vroeg had je, je oren gespitst op de geluiden vanuit de Hemel.
Al heel vroeg wist je dat je daar je blik op gefocust moest houden. Al heel vroeg had je door, Mijn God geeft mij ware wijsheid. En daar wil Ik je in prijzen Mijn kind. Daar wil Ik jou in prijzen.
Want Mijn dochter Ik hou van jou, Ik hou innig veel van jou! En Ik ben zo blij dat je Mijn dochter bent.
En dat je werkelijk geleerd hebt van alles wat op je pad is gekomen.
Mijn lief kind Ik wil je zegenen de komende tijd met nog meer rust. Met nog meer vrede, met nog meer wijsheid………… Met nog meer wijsheid, Mijn God? Hoor Ik je vragen…Ja, Mijn dochter, met nog meer wijsheid,….. zodat de tijd gaat komen dat je mag uitdelen van die Hemelse wijsheid. Zegt Jezus. Amen!


Comments are closed.