De Vader wil jouw hand vastpakken

De Vader wil jouw hand vastpakken

Toen ik voor je bad kreeg ik een beeld van kerkklokken en toen ik verder keek zag ik een kerk. En voor de kerk liepen allemaal mensen die de kerk binnen gingen. En ineens zie ik jou staan. En je twijfelt waar moet ik nu naar toe? Je kijkt naar links en naar rechts? Is dit nu de plek waar ik naar toe moet? Zal ik hier de Liefde van de Vader in de Hemel vinden? En ineens komt er een persoon naast je staan, die zachtjes je hand vastpakt. En ik zie dat het de Here Jezus is en ineens zie ik dat de Here je voorgaat en je leidt naar groene weiden. En je oppakt als een vader een klein kind oppakt vol van trots en vol van Liefde. En de weide waar de Heer je naar toe leidt is vol van warmte en vol van zonneschijn en van Liefde. (lees psalm 23): 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen. En daarna kreeg ik de volgende woorden voor jou: Onze vrijheid door Jezus Christus in onze relatie met God! 2 Mijn dochter, Lange tijd heb je gehoopt en lange tijd heb je gevochten. Lange tijd heb je niet begrepen? ……. “Hoe kan het nou? Waar is toch die liefdevolle Vader, waarover ik heb horen vertellen? Waar is toch die Liefdevolle Vader in Hemel, ..waarvan ik weet dat Hij moet bestaan?”…. Mijn dochter, lange tijd heb je gezocht en gezocht,… maar er waren woorden naar je toegekomen die totaal in tegenspraak zijn met wie Ik ben. En met wie Ik wil zijn voor jou. Want Ik hou van jou! Ik hou werkelijk zoveel van jou, dat Ik mijn leven gaf aan het kruis voor jou. Mijn innig geliefd kind, met dit woord wil Ik je doen laten beseffen hoeveel Ik van je houd! En dat Ik bij jou ben, iedere dag,…iedere nacht..Ik wijk geen moment van jouw zijde je hoeft maar een moment aan Mij te denken en dan zal je gaan merken hoe dichtbij Ik ben. Ik omring jou, mijn kostbaar mensenkind. En Ik wil jou vullen met die Liefde, die Ik voor jou voel. Ik wil je laten beseffen in heel je wezen hoeveel Ik van je houd! En dat Ik goede en grote plannen met jouw leven heb. En dat Ik al die leugens die naar je toe zijn gekomen in het verleden, mijn dochter,..dat ik die wil ontmaskeren door Mijn Waarheid er tegenover te zetten. Kom maar Mijn kind, in Mijn Nabijheid,…kom maar mijn kind,…Laat Mij jou omringen met Mijn Liefde en laat Mij jou doen beseffen, dat Ik werkelijk een God ben van Liefde. Dat werkelijk een God ben die wacht op de fluisteringen van jou,…wanneer je ontvangt van Mijn Liefde zodat jij het weer aan Mij terug kan geven. Dat je mag weten, dat iedere zonde groot of klein,..dat Ik ze zo graag wil vergeven op het moment als je ze aan mij belijdt. Mijn dochter Ik wil je laten weten met dit woord dat Ik een Vader ben van nieuwe kansen,…iedere keer steeds weer. Mijn dochter,…bij Mij is er altijd hoop. Bij Mij is er altijd rust en vrede. Neem maar plaats aan de voeten van Mijn Troon. Kom maar gewoon in die rust van Mij. Laat Mijn Geest jouw leiden in het lezen van Mijn woord. Kom maar in die stilte van Mij. Laat Mij jou bemoedigen,…laat Mij je troosten…en laat Mij je omringen en vullen met Mijn Liefde. Mijn kind je bent Mij zoveel waard…..Kom maar in Mijn Nabijheid en weet maar dat Mijn Hand op jouw schouder rust en dat wij samen gaan een nieuwe koers vol van zekerheid en Liefde en het zeker weten dat Ik je nimmer zal begeven of verlaten. Zegt Jezus. Amen!


Comments are closed.