Een hart van Goud

Een hart van Goud

Mijn mooie lieve dochter, ………Ik ben zo trots op jou! Met je hart van goud, met een hart zo bewogen voor een ieder om je heen…………… Want je hart gaat uit om het leed te verzachten voor een ieder om jou heen. Voor een ieder dierbare die jouw pad kruist en waarvan je ziet dat de nood zo hoog is.

Altijd weer gaat je hart uit naar diegene, waarvan je bijna het schreeuwen in hun hart kunt horen. En daar wil Ik je ook in prijzen Mijn kind. Omdat mooie hart,…….. dat mooie hart wat zich zo liefdevol heeft ontwikkeld. Want Mijn liefde stroomt werkelijk door jou heen. Want jij hebt ook werkelijk begrepen waar het evangelie omdraait. Mij lief te hebben en je naaste als jezelf.

Het is zo heerlijk om te zien hoe het in jouw leven vaste vormen heeft aangenomen. Hoe het een is geworden met jou. Mijn dochter, daarin wil Ik je loven en prijzen en je aanmoedigen hiermee door te gaan. Om steeds meer en meer door te geven van Mijn liefde aan de mensen om je heen.. ………om hun schreeuwen in harten te verzachten zodat daar ook herstel kan plaatsvinden en dat ook zij weer de liefde die zij mogen ervaren door de genezing die door heen stroomt, ook zij weer anderen kunnen helpen en bemoedigen, zoals jij dat nu ook doet.

Mijn lieve dochter Ik moedig je ook aan hiermee door te gaan zodat werkelijk mijn koninkrijk hier op aarde zich verder kan verspreiden, in de harten van de mensen, want dat is toch ten alle tijden de eerste start. In de wereld kennen wij het gezegde : “verbeter de wereld, door eerst aan jezelf te werken”. Het aan jezelf werken dat hebben wij gedaan. En natuurlijk zijn er nog haakjes die weg gevijld dienen te worden en zijn er nog wat ruwe plekjes die wat zachter gemaakt kunnen worden, ..ook dat Mijn dochter ….dat vergeet Ik niet.

En daar gaan jij en Ik heus samen mee aan de slag…zodat het hart van jouw nog mooier wordt en nog glanzender wordt dan het nu al is. Mijn dochter, met woord wil Ik je zeggen hoe trots Ik op je ben en hoe blij Ik ben met jouw voornemen om door te gaan op het ingeslagen pad, zegt Jezus. Amen!


Comments are closed.