Het boeren/landleven

Het boeren/landleven

Toen ik voor je aan het bidden was zag ik een blij varkentje. Glimmend van geluk en plezier. En toen hoorde ik de Heer zeggen: Mijn Zoon, Mijn kostbare mensenkind, het boerenleven is jou niet onbekend. Want je bent opgegroeid op de boerderij, waar je genoot van al de dieren om je heen. Maar in de tussentijd mijn kind, is jouw kennis en inzicht toegenomen. Want al een lange tijd bevindt je, je niet meer tussen de dieren in het veld, maar is het wel tot je doorgedrongen, het principe van zaaien en oogsten. Het principe van die kleine zaadjes in de grond, die worden bewaterd en bevochtigd. En wat een mooie gewassen, daar uit ten voorschijn komen. Mijn kind, steeds meer en meer begrijp je van Mijn Woord. Steeds meer en meer, ontvang je inzichten vanuit de Hemel en begrijp jij waar het allemaal om draait. Begrijp je, hoe belangrijk het is om in de levens van de mensen om je heen, die zaadjes te zaaien: Die woorden van Liefde, en die woorden van inzichten. En je weet hoe belangrijk het is, om daarna voor deze mensen te bidden, zodat Mijn Heilige Geest deze woorden kan bevloeien, zodat het op kan groeien tot een sterk geloof in de harten van mensen waarin jij de zaadjes gezaaid hebt. Mijn zoon, mijn kostbaar kind, dank je wel, wil Ik je zeggen, dat je gehoor hebt gegeven aan mijn oproep, dat je bent gegaan, om mijn woord te verkondigen. En voor jou lijkt het allemaal zo gewoon. Wel mijn kind, het is ook gewoon, het is vergroeid met jou. Mijn oproep op jouw leven is vergroeid met heel jouw wezen, met heel jouw zijn. Voor jou lijkt het niks bijzonders, maar mijn kind, werkelijk ieder woord van liefde die jij zaait, in de levens van de mensen om je heen, is van kostbaar en groot belang. Want ook al lijkt het soms, dat de mensen er niet direct wat mee doen. Op de juiste tijd en stond, brengt Mijn Geest, die woorden die jij gezaaid hebt, weer opnieuw in hun gedachten. En wacht maar af, en zie maar en weet maar….Dat al het zaaiwerk niet voor niets is. En dat jij, je binnenkort, mag omringd voelen…door een grote familie van zaaiers om je heen,..zegt Jezus. Amen!


Comments are closed.