Luister naar de God’s liefdevolle influisteringen.

Luister naar de God’s liefdevolle influisteringen.

Kom maar mijn dochter, Kom maar mijn mensenkind,..kom maar iedere dag aan de voeten van mijn troon.
Luister maar naar Mijn influisteringen. Luister maar naar,…. hoeveel Ik van je houd!
Mijn dochter, laat dat besef van hoeveel Ik van je houd, je hele wezen
doorstromen elk moment van de dag en elk moment van de nacht.
Laat Mij je voeden met Liefde,…en met woorden van vertroosting en met
woorden van bemoedigingen. Iedere moment van de dag, wanneer jij er naar verlangd.
Het enige mijn dochter, wat Ik van jou vraag, is om jouw gedachten naar Mij uit te laten gaan en dan ten volle beseffen dat Ik jouw hand vast heb.
Stevig heb vastgepakt! En dat Ik jou geen moment van de dag los laat! Dat Ik altijd bij je ben. Dat jij niet hoeft te vrezen voor de verschrikkingen van de nacht. Dat je niet hoeft te vrezen voor hetgeen overdag naar je toekomt,…kom maar schuilen onder mijn vleugelen.

(Psalm 91:4-6) Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
6 voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.)
En laat daar de zon der gerechtigheid maar over je komen.
(Malachi 4:2 => Maar voor u die Mijn Naam vreest,
zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn) Waar volledig genezing is voor je ziel en voor je lichaam. Mijn dochter soms voelt het alsof ik jou vergeten ben. Met dit woord mijn kind, wil ik je er van laten doordrongen zijn dat Ik je nimmer vergeet. En dat je elk moment in mijn gedachten bent.
Vul jouw gedachten, maar met gedachten van vrede en van Liefde. En houd je verre van die negatieve gedachtes. (Filipenzen 4:8 8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat)

En weet maar dat de wrake is des Heren, zolang jij in mijn rust blijft. Zolang jij diegenen vergeeft die jou steeds weer pijn trachten te doen. Blijf hen vergeven.
Zoals mijn woord zegt : 70 maal 7 maal iedere dag steeds weer. (Matteus 18: 21 en 22 => 21 Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?
22 Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal
zevenmaal.)
Blijf maar wandelen in die liefde van Mij. Blijf maar wandelen in het besef dat Ik jouw God ben.
En zie maar hoe meer je bij Mij schuilt hoe meer mijn rust jou eigen wordt.
En hoe meer jij zeker weet dat jij de mijne bent. Zegt Jezus. Amen!


Comments are closed.