Op te staan tegen onrust

Op te staan tegen onrust

Mijn zoon,
Vanwaar toch die onrust,…vanwaar toch iedere keer dat vervelende gevoel diep
in jou? Vanwaar toch die onrust?
Weet je dan niet dat Ik jouw schepper ben? Dat Ik jouw maker ben? Dat Ik jouw
creator ben? Dat Ik diegene ben die jou gewild heeft,…hier, nu…? OP deze aarde
door mijn hand geschapen?
Weet je dan niet hoeveel Ik van jou? Weet je dan nog steeds niet ,…dat Ik goede
plannen heb met jou? Weet je dan nog steeds niet dat Ik het ben die voor jou
zorgt?
Natuurlijk,..mijn zoon,…je hoort het met enige regelmaat. En ook in jouw
gedachten klinken deze waarheden,…en toch is er een belemmering om ten volle
deze waarheid te pakken,..om ten volle deze waarheid jou eigen te maken. Om
ten volle, in alle uithoeken van jouw hart, er ten volle bewust ervan te laten
maken, dat Ik jouw Koning ben,..dat Ik jouw God ben,..dat Ik jouw Vader
ben…dat Ik jouw geneesheer ben. Dat Ik jouw toevlucht ben,..en wil zijn in die
moeilijke momenten.
Want je weet toch dat Ik van jou hou!
Mijn dierbare zoon Ik roep je op om in die stilte te komen van Mij.
Ik roep je op…om te Mij te gaan loven en te gaan prijzen…en dan te ontvangen,
die Liefdesstroom vanuit de Hemel.
Zodat je hart,…volledig bewust wordt van Mijn aanwezigheid in jouw leven.
Mijn Geest woont in jou. En iedere dag weer wil Ik maaltijd met jou houden. En
wil Ik aanhoren,..alles wat jou zo bezig houdt. En wil Ik ook in jouw oor
fluisteren hoeveel Ik van jou hou.
Laat Mij in die momenten,…van intimiteit tussen jou en Mij, de laatste stukjes in
jouw hart,..verzachten en doordrenken met Mijn Eeuwige Liefde voor jou! Zegt
Jezus Amen!


Comments are closed.