Archieven: Blog

Mijn trouwe soldaat

Mijn trouwe soldaat

Mijn mooie lieve dochter, Mijn trouwe soldaat. Wat hou ik van jou, wat hou ik van jouw liefde voor Mij en wat hou ik van jouw trouw en doorzettingsvermogen.

Steeds weer zoek je Mij op, steeds weer sta je voor Mijn troon en steeds weer laat je je hart vullen met Mijn liefde, laat je je wijsheid groeien en toon je je een waar kind van Mij. Wat ben Ik trots op jou. Het is niet altijd makkelijk geweest in je leven, in de keuzes die er zijn gemaakt. Maar toch blijf je Mij trouw, weet je dat bij Mij het echte antwoord ligt.

Ik ben altijd bij je geweest, heb je altijd beschermd. En soms lijkt dat moeilijk te begrijpen, als dingen anders lopen dan wij hadden verwacht. Er zijn altijd aardse gedachten, Mijn mooie dochter, die lijken op gedachten van Mij, ook al zijn ze dat niet. En dat is niet erg, dat is de groei die jij samen met Mij doormaakt. Die al Mijn kinderen doormaken.

Maar kijk niet meer achterom, kijk niet naar wat er mis is gegaan maar kom bij Mij en dan gaan we samen kijken naar wat ik verder voor jouw leven heb gepland. Ja, Mijn dochter waar ik zo van hou, wat Ik verder voor jouw leven heb gepland. Een leven vol liefde, geluk en wijsheid. Begaan met het lot van anderen en begaan met je eigen lot. Jouw eigen lot dat je samen met mij bepaald. In jouw leven heb ik mensen op je pad gebracht die je sterken in jouw geloof, die jou steunen in moeilijke tijden en die jou liefhebben.

Mijn dochter, je hebt die periode als een ware krijger van Mijn leger doorstaan. Je hebt je gewapend, je harnas gedragen wanneer dat nodig was. Je hebt je een waar kind van Mij getoond. Maar wij zijn nog niet klaar, wij hebben nog een pad te bewandelen. En dat pad bewandel je samen met Mij. Een pad op weg naar geluk en liefde, een pad op weg naar nog meer wijsheid en nog meer kracht, zegt Jezus!

Balonnen/Gave van profetie/ vreugde en vrijheid

Balonnen/Gave van profetie/ vreugde en vrijheid

Toen ik voor je bad kreeg ik een beeld van allemaal ballonnen,..het beeld begon met een witte ballon. En daarna kwamen er andere kleuren ballonnen erbij, maar wit was wel de boventoon voerende kleur. Ik zag jou op een mooi veld deze grote bos met ballonnen vastpakken. En deze bos met ballonnen voerde jou omhoog, de lucht in. En je was niet bang en je vond het niet eng, ..het gaf jou juist veel plezier…en je zag het veld steeds verder van je verdwijnen.

Ik heb de indruk dat dit beeld wil zeggen dat de Heer, jou in zijn veelkleurige wijsheid, je steeds dichter naar zich toe wil trekken, in de momenten van jou samenzijn met Hem jou steeds meer wilt vullen met wijsheid en inzichten, over wie jij bent en over wie Hij is. En over al de andere zaken die op dit moment voor jou nog onduidelijk zijn,…daar wil de Heer openbaringen in gaan geven.

Ballonnen staan voor: woorden van profetie(woorden die je optillen) en vrijheid en feestvreugde.

Toen kreeg ik de navolgende woorden: Mijn prachtig kind, mijn prachtige vrouw Gods, Mijn kostbaar mensenkind, Wat ben Ik toch trots op jou, wat ben Ik toch blij met jou. Wat ben Ik toch blij met feit dat jij ja en amen hebt gezegd, op mijn roep naar jou en op mijn liefde te ontvangen, om het offer dat Ik heb gebracht voor jou aan het kruis, om die te omarmen en te ontvangen. Het offer dat jou leven geeft in overvloed,…dat jou blijdschap geeft in overvloed. Dat jou al de zegeningen hoort te geven in overvloed…….

De laatste tijd mijn dochter, lijken die zegeningen in jou leven wat ver weg. De laatste tijd mijn dochter, lijk je het niet te kunnen pakken hetgeen ik voor jou heb bereid. Lijkt het of die ballonnen stuk voor stuk uit je handen glippen en lijkt het alsof je weer met beide benen op de grond staat. En lijkt het alsof je zo ver van Mij verwijderd bent. Maar mijn dochter, niet alles is zoals het lijkt,…want Ik ben juist heel dichtbij jou! Ik heb jou zo lief, mijn kind! En ik wil jou weer trekken dichter naar Mij toe en je troosten aan Mijn Vaderhart, en je zeggen : “Mijn dochter, maak tijd vrij om in mijn aanwezigheid door te brengen. Maak tijd vrij om te ontvangen, genezing voor jou ziel. Openbaringen voor wat er aan de hand is.” En het besef dat Ik van jou houd,…ongeacht wat er ook gebeurd is of wat er ook zal gebeuren in de toekomst.

Mijn dochter, Ik houd van jou! Ik ben jou Vader en jij bent mijn kind,..onthoudt dat mijn kind!..onthoudt dat!… En kom met al je problemen die je zoveel hoofdzorgen geven op dit moment,…kom maar bij Mij. Bespreek ze een voor een met Mij….zodat je weer volledig gevuld kan worden met rust en met zekerheid dat Ik bij je ben en dat Ik van je houd en dat Ik voor jou wil zorgen. Al die zorgen die jij op je schouders neemt, mijn dochter, die horen daar niet! Geef die zorgen maar aan Mij…want je weet wat mijn woord zegt hierover: “ Mijn last is zacht,…Mijn juk is licht”.

Mijn dochter Ik wil je aanmoedigen en zeggen :” Kom,…kom….kom maar dichterbij,…maak tijd vrij om je even af te sluiten van al je problemen. En om je terug te trekken even,….om bij Mij te zijn. En Mij te loven en Mij te prijzen,..door Mij je te laten troosten en te drogen al je tranen die over je wangen biggelen. Laat Mij je troosten en laat Mij je bemoedigen,..mijn dochter….sluit jouw ogen maar in die stille tijd met Mij en besef maar en voel maar dat Ik van je houd en je nooit zal verlaten en altijd dichtbij je zal zijn,…zegt Jezus. Amen!

Vrouw van geloof

Vrouw van geloof

Toen ik voor je bad k reeg ik een beeld:
Van een zonsopgang …je kent het wel als je in de ochtend naar buiten kijkt en de zon de lucht verkleurd met allerlei mooie kleuren.

Mijn dochter, mijn kostbare dochter, vrouw van geloof,
Vrouw van standvastigheid.

Vrouw van zeker weten wat er ook gebeurd mijn God staat naast mijn zijde.
Mijn God zal voor mij zorgen. Mijn God is er v oor Mij en houdt van Mij!

Jouw hoop mij kind is gericht op Mij,…en zoals Mijn Woord ook zegt : de zonder gerichtigheid zal over uw schijnen en er zal genezing zijn onder haar vleugelen, v oor hen die Hem liefhebben.( Ma l 4 : 2 ).

Mijn dochter je bent een v rouw van geloof. En ik zeg jouw met dit woord, de zon der gerechtigheid zal opkomen in jouw leven en zal gaan stralen en er zal genezing zijn voor jou en de jouwen.
Er zijn wat zaken die genezing behoeven er zijn wat zaken, waar orde in dient te komen. Waar een bepaalde flow in dient te komen.

Wel mijn kind, m et dit woord wil I k je zeggen dat het aanstaande is.
Dat waar je zo voor gebeden hebt en zo voor gepleit hebt, dat het jouw deel zal worden.

Mijn kind houdt vast. Blijf standvastig in geloof en blijf standvastig in hoop.
Ik wil je prijzen dat je door a l de storm en heen je zo innig aan Mij hebt vastgehouden…maar nieuwe tijden staan voor de deur.

Loof Mij en Prijs Mij en dank Mij en spreek het maar tot waarheid,…dat jouw God altijd voor jou zorgt. Amen!

Het boeren/landleven

Het boeren/landleven

Toen ik voor je aan het bidden was zag ik een blij varkentje. Glimmend van geluk en plezier. En toen hoorde ik de Heer zeggen: Mijn Zoon, Mijn kostbare mensenkind, het boerenleven is jou niet onbekend. Want je bent opgegroeid op de boerderij, waar je genoot van al de dieren om je heen. Maar in de tussentijd mijn kind, is jouw kennis en inzicht toegenomen. Want al een lange tijd bevindt je, je niet meer tussen de dieren in het veld, maar is het wel tot je doorgedrongen, het principe van zaaien en oogsten. Het principe van die kleine zaadjes in de grond, die worden bewaterd en bevochtigd. En wat een mooie gewassen, daar uit ten voorschijn komen. Mijn kind, steeds meer en meer begrijp je van Mijn Woord. Steeds meer en meer, ontvang je inzichten vanuit de Hemel en begrijp jij waar het allemaal om draait. Begrijp je, hoe belangrijk het is om in de levens van de mensen om je heen, die zaadjes te zaaien: Die woorden van Liefde, en die woorden van inzichten. En je weet hoe belangrijk het is, om daarna voor deze mensen te bidden, zodat Mijn Heilige Geest deze woorden kan bevloeien, zodat het op kan groeien tot een sterk geloof in de harten van mensen waarin jij de zaadjes gezaaid hebt. Mijn zoon, mijn kostbaar kind, dank je wel, wil Ik je zeggen, dat je gehoor hebt gegeven aan mijn oproep, dat je bent gegaan, om mijn woord te verkondigen. En voor jou lijkt het allemaal zo gewoon. Wel mijn kind, het is ook gewoon, het is vergroeid met jou. Mijn oproep op jouw leven is vergroeid met heel jouw wezen, met heel jouw zijn. Voor jou lijkt het niks bijzonders, maar mijn kind, werkelijk ieder woord van liefde die jij zaait, in de levens van de mensen om je heen, is van kostbaar en groot belang. Want ook al lijkt het soms, dat de mensen er niet direct wat mee doen. Op de juiste tijd en stond, brengt Mijn Geest, die woorden die jij gezaaid hebt, weer opnieuw in hun gedachten. En wacht maar af, en zie maar en weet maar….Dat al het zaaiwerk niet voor niets is. En dat jij, je binnenkort, mag omringd voelen…door een grote familie van zaaiers om je heen,..zegt Jezus. Amen!

Wees niet angstig

Wees niet angstig

Mijn dochter, mijn kostbare mensenkind, Mijn dochter, wees niet angstig voor de dingen die komen gaan. Wees niet angstig voor de geluiden die op je af komen. Wees niet angstig als je hoort van hetgeen wat die doemdenkers om je heen soms naar je uitten. Mijn kind Ik roep je op om die angst van je af te schudden en te stappen in die zekerheid dat jij, mijn dochter bent. Dat Ik jouw God ben! Dat Ik jouw schepper ben en dat Ik jou zo innig lief heb. En dat Ik jou bedoeld heb om hier en nu in deze tijd hier op aard te zijn. Mijn dochter ook voor jou geldt dat Ik heb plannen voor een toekomst, vol van rust en van zeker weten dat, Mijn hand en jouw hand stevig ineengesloten zijn. Mijn dochter schudt die angst van jou af,….zodat je kan ontvangen in rust en in vrede en in zekerheid,…meer openbaringen van Mijn hand. Over wie jij bent en over wie Ik ben, en hoe onze relatie samen mag gaan groeien en mag gaan bloeien. Mijn prachtige mensenkind, laat die geluiden van die doemdenkers maar even achter je. Dat betekent niet dat je ze uit je leven moet sluiten maar richt je oor maar naar Mij en werp je blik maar naar omhoog. En weet maar dat daar je hulp vandaan komt. Wat er ook gebeurd dat jouw hand in de Mijne ligt. En welke omstandigheid er ook op je pad komt,…weet maar dat Ik je kracht geef door het zeker weten dat Ik aan jou kant sta. En dat welke elke omstandigheid, glansrijk zullen doorstaan, zegt Jezus. Amen!

Luister naar de God’s liefdevolle influisteringen.

Luister naar de God’s liefdevolle influisteringen.

Kom maar mijn dochter, Kom maar mijn mensenkind,..kom maar iedere dag aan de voeten van mijn troon.
Luister maar naar Mijn influisteringen. Luister maar naar,…. hoeveel Ik van je houd!
Mijn dochter, laat dat besef van hoeveel Ik van je houd, je hele wezen
doorstromen elk moment van de dag en elk moment van de nacht.
Laat Mij je voeden met Liefde,…en met woorden van vertroosting en met
woorden van bemoedigingen. Iedere moment van de dag, wanneer jij er naar verlangd.
Het enige mijn dochter, wat Ik van jou vraag, is om jouw gedachten naar Mij uit te laten gaan en dan ten volle beseffen dat Ik jouw hand vast heb.
Stevig heb vastgepakt! En dat Ik jou geen moment van de dag los laat! Dat Ik altijd bij je ben. Dat jij niet hoeft te vrezen voor de verschrikkingen van de nacht. Dat je niet hoeft te vrezen voor hetgeen overdag naar je toekomt,…kom maar schuilen onder mijn vleugelen.

(Psalm 91:4-6) Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
6 voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.)
En laat daar de zon der gerechtigheid maar over je komen.
(Malachi 4:2 => Maar voor u die Mijn Naam vreest,
zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn) Waar volledig genezing is voor je ziel en voor je lichaam. Mijn dochter soms voelt het alsof ik jou vergeten ben. Met dit woord mijn kind, wil ik je er van laten doordrongen zijn dat Ik je nimmer vergeet. En dat je elk moment in mijn gedachten bent.
Vul jouw gedachten, maar met gedachten van vrede en van Liefde. En houd je verre van die negatieve gedachtes. (Filipenzen 4:8 8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat)

En weet maar dat de wrake is des Heren, zolang jij in mijn rust blijft. Zolang jij diegenen vergeeft die jou steeds weer pijn trachten te doen. Blijf hen vergeven.
Zoals mijn woord zegt : 70 maal 7 maal iedere dag steeds weer. (Matteus 18: 21 en 22 => 21 Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?
22 Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal
zevenmaal.)
Blijf maar wandelen in die liefde van Mij. Blijf maar wandelen in het besef dat Ik jouw God ben.
En zie maar hoe meer je bij Mij schuilt hoe meer mijn rust jou eigen wordt.
En hoe meer jij zeker weet dat jij de mijne bent. Zegt Jezus. Amen!

De Heer wil je uit de storm leiden.

De Heer wil je uit de storm leiden.

De Heer liet mij jou zien in een donker bos, het waaide heel hard en de bladeren vlogen je om de oren. Je keek constant om je heen, welke kant moest je nou op. Je hoorde allemaal vreemde geluiden, geluiden die je onzeker en bang maakten. Maar tussen al dat lawaai door hoorde je ook een sereen geluid. Je probeerde je te concentreren om te achterhalen waar dat serene geluid vandaan kwam. Maar steeds weer werd het overstemd door het lawaai. Totdat het opeens stil werd, en je alleen nog maar dat prachtige serene geluid hoorde. Het was een lieve sonore stem, een stem die je tot rust bracht en die jou direct de juiste richting aangaf. Je volgde die stem en kwam aan in een pracht bos, met bloemen, zon en een waterval. Je voelde je veilig en volledig tot rust. Het lawaai en de storm was verdwenen. De vogels kwetterden en de eekhoorns renden door de bomen, wat een prachtige aangename plek. Om terug naar huis te gaan moest je weer door dat donkere en lawaaiige bos. Maar dat deerde jou niet meer. Je wist waar je de rust en de liefde kon vinden. En dat donkere bos wandelde je door met opgeheven hoofd en een glimlach, denkend aan die prachtige plek. Die plek waar je altijd naar toe kan. “Mijn geliefde dochter, laat Mij jouw baken zijn, laat Mij jou leiden in je woelige leven. Leg jouw hart en jouw vertrouwen in Mij, opdat Ik jou rust en wijsheid kan geven. Opdat Ik jouw hart kan versterken. Jouw hart maken als een fort, gebalsemd met liefde en kracht. Laat Mij jou bewapenen opdat je alles kan weerstaan met een glimlach en hulp kan bieden aan hen die het zo nodig hebben. Richt je op het goede en niet op het kwade, geef je liefde en wijsheid aan hen die het waarderen en nodig hebben. Vergeef hen die jou pijn doen en vraag vergeving voor gedachtes die je hebt gehad en daden die je hebt begaan die niet stroken met Mijn woord. Laat Mij jou die vrijheid geven en je leven tot rust brengen, jouw leven en dat van jouw geliefden. Kom bij Mij en vertrouw op Mij, Ik zal je leiden.

Profetische roeping

Profetische roeping

Toen ik voor je bad kreeg ik de indruk dat er een profetische roeping op jouw leven ligt. Dat je als het ware een anker zal zijn in de levens van de mensen om je heen en daarna hoorde ik de Heer zeggen tegen jou: Mijn prachtige dochter, mijn mooie mensenkind, Kostbaar ben jij en hoog geschat! Zeer kostbaar ben jij in mijn ogen mijn dochter. En soms heb je het gevoel dat je er niet toe doet. Soms heb je het gevoel, dat je niet meetelt met deze wereld en al wat daarin plaatsvindt. Al het handelen van de mensen rond je heen. Al de wegen waar zij op wandelen. Het is absoluut niet de weg die jij wilt bewandelen. Jij wilt dicht bij Mij wandelen. Je wilt alles van Mij ontvangen. Mijn kind, Ik wil je laten weten, dat Ik het je alles wil geven. Al die verlangens van je hart wil Ik je geven. Je voelt je niet voor niets zo af en toe, een vreemdeling en bijwoner hier op deze aarde. Mijn dochter je bent een Hemelburger, want je bent mijn dochter. Ik houd van jou! Ik heb jou vast! Mijn dochter, je hoort bij Mij……. Ik houd van jou! Wat Ik voor jou voor ogen heb, in dit aardse leven hier, is geheel anders, dan wat de mensen om jou heen voor ogen hebben, voor jou. Soms wordt de druk te hoog, door de opmerkingen die jou raken, en denk je: “Waar ben ik mee bezig?” en “Loop ik wel op de goede weg?” Wel mijn kind met dit woord wil Ik je zeggen: je loopt op de goede weg…want jij hebt Mijn Hand stevig vast. En nimmer zal ik jouw hand uit de Mijne laten schieten. Ik ben altijd bij je! Mijn dochter, wellicht zullen er in de toekomst nog meer opmerkingen naar je toekomen. Onze vrijheid door Jezus Christus in onze relatie met God! 2 Maar met dit woord wil Ik je bevestigen dat je mijn kind bent en je laten weten dat wij samen jij en ik aan het voorbereiden zijn om een stap hoger te gaan in de geestelijke zaken waar je nu mee bezig houdt. Mijn dochter al je gebeden, zijn niet voor niets geweest. Iedere gebed die je opzendt naar Mij, mijn dochter zet wat in beweging. Achter de schermen mijn dochter, moet je weten, wat je nu nog met je geestelijke ogen niet kan aanschouwen, is dat er veel voorbereidingen worden getroffen. Om jou te openbaren al hetgeen wat Ik voor jou heb weggelegd en heb klaargelegd. Want mijn dochter, het wordt tijd dat je opstaat. En jij je, als het ware als een krijger in Mijn Leger schaart. Eerst zal het nog zijn, in je eigen kamer waar jij Mijn aangezicht zo vaak zoekt. Mijn dochter, ga daar mee door. Ga door met het zoeken van Mij. Want er ligt nog zoveel moois voor jou, om te grijpen. Blijf bidden, blijf pleiten, blijf Mij aanroepen. En zie maar dat de Hemelen zullen worden geopend voor jou, mijn dochter…….Zodat je al die zegeningen kan ontvangen. Ware zegeningen van Mij. En gevuld met deze zegeningen mag je uitgaan, om anderen te bemoedigen. Ja, mijn dochter, om anderen te bemoedigen. Want er zullen tijden zijn, dat er mensen komen aankloppen aan jouw deur, om te ontvangen, de bemoedigingen, en de Liefde, de wijsheid en de inzichten, die Ik jou zal geven. Maar je niet ongerust wat te zeggen, want op die momenten zal jij spreken, waarlijk vanuit de Hemel. Mijn kind, ik moedig je aan om door te gaan op de ingeslagen weg. Blijf bidden, blijf pleiten, blijf mijn woord onderzoeken en blijf mijn woord lezen. En vraag Mij steeds weer om nieuwe openbaringen. Vraag mijn dochter! Vraag! Want alles wat jij vraagt naar Mijn Wil zal Ik je geven zegt Jezus. Amen!

De schommelstoel

De schommelstoel

De Heer gaf mij een beeld van jou, een beeld waarin jij in een schommelstoel zit. Je wiegt zacht van voor naar achter met je ogen gesloten. Een fijne glimlach op je lippen, je armen rustend op de leuningen. Dit ging een tijdje door. En opeens schrik je omdat de stoel te ver naar achteren wiegt waardoor je een beetje uit balans raakt en bang bent dat je achterover valt. Maar dan sluit je je ogen weer en komt de glimlach terug op je lippen. Je weet dat die stoel niet om kan vallen. Je weet dat je die stoel kunt vertrouwen en dat deze stoel jou zoveel rust brengt dat je er het liefst 24 uur per dag in wil zitten. Ook al schrik je soms van een onverwachte beweging van de stoel. “Mijn dochter, jouw constante aanwezigheid bij Mij maakt Mij blij en trots. Jouw groei in Mij is groots, jouw doorzetting en vasthoudendheid is wat Ik zo respecteer, en dit maakt dat Ik zoveel van jou hou. Er zijn momenten in jouw leven dat je even uit jouw rust gestoten wordt. Er zijn momenten dat het aardse leven vat op jou krijgt, dat je ook wel eens verlokt dreigt te worden door aardse genoegens. Maar gelukkig Mijn geliefde, weet jij als geen ander hoe je die kunt weerstaan. Hoe jij dan weer Mij opzoekt en weet dat het opperste geluk bij Mij te vinden is. De mensen om jou heen zijn soms nog niet zover als jij, Mijn kind. Maar jij kunt hun helpen, zij hebben jou nodig, net zoals jij Mij nodig hebt. Ook al denk je soms dat het onbegonnen werk is. Maar de rust die jij hebt zal ook hen rust brengen en doen inzien dat leven met Mij het ware leven is. Ik zal jou tonen wat Mijn verdere plan met jou is. Ik zal jou tonen waar wij samen naar toe gaan. En jouw geduld en vertrouwen zal worden beloond Mijn dochter. Jouw leven zal worden gevuld met voorspoed en geluk. Jouw leven zal zijn zoals Ik dat jou heb beloofd, en zoals Ik dat heb gewild. Die korte momenten van schrik en twijfel zullen nog verder verdwijnen, zo verdwijnen dat je nooit meer zult schrikken en twijfelen. En dat je weet waarom Ik jou zo nodig heb op aard. Je zult weten wat je moet gaan doen, en die mooie liefdevolle glimlach om jouw mond zal nooit meer verdwijnen. Die glimlach die anderen zal sterken en bemoedigen, omdat je weet dat ik altijd bij jou ben, dat Mijn liefde voor altijd in jou rust, zegt Jezus!

De Vader wil jouw hand vastpakken

De Vader wil jouw hand vastpakken

Toen ik voor je bad kreeg ik een beeld van kerkklokken en toen ik verder keek zag ik een kerk. En voor de kerk liepen allemaal mensen die de kerk binnen gingen. En ineens zie ik jou staan. En je twijfelt waar moet ik nu naar toe? Je kijkt naar links en naar rechts? Is dit nu de plek waar ik naar toe moet? Zal ik hier de Liefde van de Vader in de Hemel vinden? En ineens komt er een persoon naast je staan, die zachtjes je hand vastpakt. En ik zie dat het de Here Jezus is en ineens zie ik dat de Here je voorgaat en je leidt naar groene weiden. En je oppakt als een vader een klein kind oppakt vol van trots en vol van Liefde. En de weide waar de Heer je naar toe leidt is vol van warmte en vol van zonneschijn en van Liefde. (lees psalm 23): 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen. En daarna kreeg ik de volgende woorden voor jou: Onze vrijheid door Jezus Christus in onze relatie met God! 2 Mijn dochter, Lange tijd heb je gehoopt en lange tijd heb je gevochten. Lange tijd heb je niet begrepen? ……. “Hoe kan het nou? Waar is toch die liefdevolle Vader, waarover ik heb horen vertellen? Waar is toch die Liefdevolle Vader in Hemel, ..waarvan ik weet dat Hij moet bestaan?”…. Mijn dochter, lange tijd heb je gezocht en gezocht,… maar er waren woorden naar je toegekomen die totaal in tegenspraak zijn met wie Ik ben. En met wie Ik wil zijn voor jou. Want Ik hou van jou! Ik hou werkelijk zoveel van jou, dat Ik mijn leven gaf aan het kruis voor jou. Mijn innig geliefd kind, met dit woord wil Ik je doen laten beseffen hoeveel Ik van je houd! En dat Ik bij jou ben, iedere dag,…iedere nacht..Ik wijk geen moment van jouw zijde je hoeft maar een moment aan Mij te denken en dan zal je gaan merken hoe dichtbij Ik ben. Ik omring jou, mijn kostbaar mensenkind. En Ik wil jou vullen met die Liefde, die Ik voor jou voel. Ik wil je laten beseffen in heel je wezen hoeveel Ik van je houd! En dat Ik goede en grote plannen met jouw leven heb. En dat Ik al die leugens die naar je toe zijn gekomen in het verleden, mijn dochter,..dat ik die wil ontmaskeren door Mijn Waarheid er tegenover te zetten. Kom maar Mijn kind, in Mijn Nabijheid,…kom maar mijn kind,…Laat Mij jou omringen met Mijn Liefde en laat Mij jou doen beseffen, dat Ik werkelijk een God ben van Liefde. Dat werkelijk een God ben die wacht op de fluisteringen van jou,…wanneer je ontvangt van Mijn Liefde zodat jij het weer aan Mij terug kan geven. Dat je mag weten, dat iedere zonde groot of klein,..dat Ik ze zo graag wil vergeven op het moment als je ze aan mij belijdt. Mijn dochter Ik wil je laten weten met dit woord dat Ik een Vader ben van nieuwe kansen,…iedere keer steeds weer. Mijn dochter,…bij Mij is er altijd hoop. Bij Mij is er altijd rust en vrede. Neem maar plaats aan de voeten van Mijn Troon. Kom maar gewoon in die rust van Mij. Laat Mijn Geest jouw leiden in het lezen van Mijn woord. Kom maar in die stilte van Mij. Laat Mij jou bemoedigen,…laat Mij je troosten…en laat Mij je omringen en vullen met Mijn Liefde. Mijn kind je bent Mij zoveel waard…..Kom maar in Mijn Nabijheid en weet maar dat Mijn Hand op jouw schouder rust en dat wij samen gaan een nieuwe koers vol van zekerheid en Liefde en het zeker weten dat Ik je nimmer zal begeven of verlaten. Zegt Jezus. Amen!