Wordt je aangevallen mijn kind?

Wordt je aangevallen mijn kind?

Vallen ze jouw aan? Vallen ze jou heftig aan? Zegt Mijn woord dan niet, dat ze Mij dan tegen zullen komen? Omdat jij waarlijk Mijn kind bent, en Ik waarlijk jouw Vader ben.
En hoeveel te meer zou Ik jou als jouw God jou te hulp komen net zoals een aardse Vader Zijn kind te hulp komt. Op dit moment Mijn kind, wil Ik dat je, je bewust wordt van deze woorden: “Ik ben jouw Hemelse Vader”! Dus Ik, ben ook diegene die jou beschermt.


En Ik zal je beschermen en Ik wil je beschermen, maar Mijn kind, daartoe roep Ik je op om heerlijk in Mijn nabijheid te komen, om heerlijk onder Mijn vleugels te schuilen, om heerlijk in Mijn toevluchtsoord jouw rust te vinden. Jouw waarlijke rust te vinden!


Want alleen bij Mij is die rust te vinden en wanneer jij schuilt bij Mij zullen die stormen niet direct gaan liggen, zullen die aanvallen van de mensen om je heen niet direct stoppen, maar je kan wel tot rust komen in de tussentijd.
Bij Mij mag je uitrusten! En bij Mij mag je wachten en heerlijk schuilen onder die vleugelen en dan mag je weten dat wanneer jij Mij daar gaat loven en wanneer je Mij daar gaat prijzen, Mijn kind, dat die stormen zullen gaan bedaren.

Diep van binnen weet je, want je kent toch Mijn woord en in het verleden heb je toch al eerder ervaren wat een machtig wapen het is als je Mij looft en Mij prijst, als je Mijn nabijheid zoekt, als je Mijn aanbidt, Mijn kind, het enige wat dan nog kan gebeuren is dat die stormen zullen gaan luwen en die aanvallen zullen gaan verminderen, net zo lang totdat er van beide niks
meer over is.
Dat zal allemaal gaan gebeuren, op het moment als je waarlijk in die rust van Mij gaat stappen, dat je waarlijk bij Mij komt uithuilen en bij Mij komt schuilen, dan zal je bemerken om je heen, die aanvallen die deren je steeds minder. En dan zal je steeds meer gaan beseffen en steeds meer zal je tot inzichten komen, wetend waar het allemaal omdraait.


En dat is Mijn kind, jouw relatie met Mij en Mijn relatie met jou. Dat is Mij zo kostbaar Mijn kind! Dat is Mij zo kostbaar Mijn kind om jou als Mijn dochter te noemen. En jou te roepen en te weten, dat je zo graag gehoor aan wilt geven aan die roep. Want dat is ook jouw diepst verlangen mijn kind, luisteren, leren luisteren naar de stem van de Allerhoogste. Leren luisteren naar de stem van jouw Hemelse Vader.

Wel Mijn kind met dit woord wil Ik jou zeggen: “Ik spreek tot jou iedere dag”!
Ik spreek tot jou iedere dag en soms merk je het op, maar soms ook vooral in die momenten, dat je eigenlijk staat te tollen op jouw benen, van al die nare geluiden, die van links en van rechts weer om je oren zijn geslagen, ja dan is het soms moeilijk voor je om te herkennen hoe Mijn stem klinkt. En daarom Mijn kind, wederom zeg Ik tot jou, kom maar in Mijn rust, begin Mij maar te aanbidden. En dat heel voorzichtig, stapje voor
stapje………… zal je steeds beter en steeds helderde leren herkennen Mijn liefdeswoordjes die Ik in jouw oor fluister, iedere dag steeds weer.
Want Ik hou van jou Mijn innig geliefd kind. Weet maar dat Ik van alle situaties op de hoogte ben. En weet ook maar dat geen berg te hoog is.


Geen berg is te hoog, dat wij die niet samen zouden kunnen slechten! Want wij zullen ze slechten, wij samen, jij en Ik. Wees daar maar van verzekerd en wees je daar maar van bewust.
Mijn dochter, met dit woord wil Ik je zeggen, kom in Mijn rust. Laat Mij je omarmen en laat Mij je vertroosten en je zal zien dat al deze problemen zullen worden opgelost als sneeuw voor de zon, zegt Jezus, Amen!


Comments are closed.