Kennismaking

Kennismaking

 

Welkom op onze site!   

Johannes 3:16 luidt:” Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe“.

Het grote doel van het offer van onze Here Jezus Christus, is dat wij eeuwig leven hebben in de nabijheid van God de Vader. Eeuwig in Gods tegenwoordigheid, startend vanaf het moment dat wij als christenen het offer van de Here Jezus Christus aannamen. Door ons geloof in Hem en het werk wat Hij heeft volbracht aan het kruis voor ons allemaal:  De ware vrijheid die Jezus voor ons heeft herwonnen.

Wij hebben gemerkt dat vele christenen worstelen met hun geloof in het hier en nu. Vele christenen tasten als het ware nog in het “donker” over wie ze nu werkelijk zijn als kinderen van de Allerhoogste en hoe ze met God nu echt dagelijks kunnen wandelen. Hoe ze werkelijk een intieme relatie met de Allerhoogste kunnen opbouwen.

Omdat ook wij deze worstelingen hebben ondergaan om daar te komen waar God ons hebben wil, willen wij u langs deze weg een handreiking doen. Samen met u een stuk op uw  levenspad mee wandelen, u bemoedigen door een profetisch woord van de Here (u kunt kiezen uit een profetie in het Engels of in de Duitse taal, voor een profetie in het Nederlands vragen wij u nog even geduld te hebben).

Ook eerdere bemoedigingen (persoonlijke profetieën) treft u hieronder aan, als deze woorden u raken, is het onze overtuiging dat u deze ook persoonlijke naar u toe mag trekken, als de woorden die de Vader tot u hart wilt spreken, op dit moment.

Wir möchten allen deutsprachigen personen darauf hinweisen das Sie eine Anfrage für eine Prophetie auf der deutschen Seite (Prophetische Anfrage) stellen können.

Wij wensen u Gods onmisbare zegen toe!

Namens Godsfreedom,

Lia.

Wilt u onze bediening ondersteunen? Alle donaties groot of klein zijn welkom!

Do you want to support our ministry? All donations of any amount are welcome!

 

 

 

 

Eerdere bemoedigingen 2
Van / 2 mei 2019

Vrouw van geloof

Toen ik voor je bad k reeg ik een beeld: Van een zonsopgang …je kent het wel als je in…

Lees verder
Eerdere bemoedigingen
Van / 16 april 2019

Het boeren/landleven

Toen ik voor je aan het bidden was zag ik een blij varkentje. Glimmend van geluk en plezier. En toen…

Lees verder
Eerdere bemoedigingen 2
Van / 16 april 2019

Wees niet angstig

Mijn dochter, mijn kostbare mensenkind, Mijn dochter, wees niet angstig voor de dingen die komen gaan. Wees niet angstig voor…

Lees verder
Eerdere bemoedigingen 2
Van / 11 april 2019

Luister naar de God’s liefdevolle influisteringen.

Kom maar mijn dochter, Kom maar mijn mensenkind,..kom maar iedere dag aan de voeten van mijn troon.Luister maar naar Mijn…

Lees verder
Eerdere bemoedigingen
Van / 11 april 2019

De Heer wil je uit de storm leiden.

De Heer liet mij jou zien in een donker bos, het waaide heel hard en de bladeren vlogen je om…

Lees verder
Eerdere bemoedigingen 2
Van / 11 april 2019

Profetische roeping

Toen ik voor je bad kreeg ik de indruk dat er een profetische roeping op jouw leven ligt. Dat je…

Lees verder
Eerdere bemoedigingen
Van / 11 april 2019

De schommelstoel

De Heer gaf mij een beeld van jou, een beeld waarin jij in een schommelstoel zit. Je wiegt zacht van…

Lees verder
Eerdere bemoedigingen
Van / 11 april 2019

De Vader wil jouw hand vastpakken

Toen ik voor je bad kreeg ik een beeld van kerkklokken en toen ik verder keek zag ik een kerk….

Lees verder
Eerdere bemoedigingen
Van / 9 april 2019

Op te staan tegen onrust

Mijn zoon, Vanwaar toch die onrust,…vanwaar toch iedere keer dat vervelende gevoel diep in jou? Vanwaar toch die onrust? Weet…

Lees verder