Kennismaking

Kennismaking

Welkom op onze site!   

Johannes 3:16 luidt:” Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe“.

Het grote doel van het offer van onze Here Jezus Christus, is dat wij eeuwig leven hebben in de nabijheid van God de Vader. Eeuwig in Gods tegenwoordigheid, startend vanaf het moment dat wij als christenen het offer van de Here Jezus Christus aannamen. Door ons geloof in Hem en het werk wat Hij heeft volbracht aan het kruis voor ons allemaal:  De ware vrijheid die Jezus voor ons heeft herwonnen.

Wij hebben gemerkt dat vele christenen worstelen met hun geloof in het hier en nu. Vele christenen tasten als het ware nog in het “donker” over wie ze nu werkelijk zijn als kinderen van de Allerhoogste en hoe ze met God nu echt dagelijks kunnen wandelen. Hoe ze werkelijk een intieme relatie met de Allerhoogste kunnen opbouwen.

Omdat ook wij deze worstelingen hebben ondergaan om daar te komen waar God ons hebben wil, willen wij u langs deze weg een handreiking doen. Samen met u een stuk op uw  levenspad mee wandelen, u bemoedigen door een profetisch woord van de Here (u kunt kiezen uit een profetie in het Engels voor een profetie in het Nederlands vragen wij u nog even geduld te hebben).

Ook eerdere bemoedigingen (persoonlijke profetieën) treft u hieronder aan, als deze woorden u raken, is het onze overtuiging dat u deze ook persoonlijke naar u toe mag trekken, als de woorden die de Vader tot u hart wilt spreken, op dit moment.

Wij wensen u Gods onmisbare zegen toe!


Wilt u onze bediening ondersteunen? Alle donaties groot of klein zijn welkom!

Do you want to support our ministry? All donations of any amount are welcome!