Persoonlijke Profetie

Persoonlijke Profetie

Lieve mensen,

1 Korintiërs 14:5 (NBG) luidt: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt”.

Zoals u kunt lezen in de bijbel spreekt God tot een ieder. Dus ook tot u. Een ieder is in staat de stem van de Allerhoogste te verstaan. Maar zoals voor iedere gave van de Heilige Geest geldt, dienen wij ons zelf hierin te oefenen. Zodat we steeds meer volwassen worden in het verstaan van Gods stem en leiding in ons eigen leven of in het leven van anderen om ons heen.

Het doel van profetie treft u aan in 1 Korintiërs 14: 3 (NBV) , “Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend”.

Zoals u hieruit op kunt maken is profetie altijd ter bemoediging, vertroosting en ter opbouw van de mensen. In andere vertalingen lezen we hier het woord ook het woord “vermanend” wat zou kunnen impliceren dat het een tik op je vingers zou zijn. Maar bedoeld wordt hiermee een liefdevolle troostende manier van aansporing tot.

In 1 Korintiërs 13:9 (NBG) lezen wij: ” Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren”. Nieuw testamentische profetie is dus niet onfeilbaar zoals we hier lezen, het is onvolkomen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u op dit moment zich in een situatie bevindt, waarin u duidelijk Gods leiding, richting, bemoediging en troost, zou willen ontvangen. Wij willen u dan graag in gebed voor het aangezicht van Gods troon brengen en voor u ontvangen de “indrukken” die God, via de Heilige Geest, aan ons willen geven.

Mocht u hier behoefte aan hebben, dan kunt u ons hiervoor contacten. Per mail ontvangt u dan de woorden die wij voor u mochten ontvangen.

Voor diegenen die nog geen ervaringen hebben met het profetische willen wij hieronder nog wat richtlijnen geven:

Het ontvangen woord dient ten alle tijden getoetst te worden aan het geschreven woord: de Bijbel. Profetie kan nooit in tegenstelling zijn met het geschreven woord van God.

Het woord dient ook getoetst te worden aan uw hart, klikt het met uw hart? Of wellicht klikt het op een later tijdstip met uw hart?

Persoonlijke profetie, betreft vaak een deel van uw persoonlijk leven. Het kan een openbaring zijn welke  inzichtelijk kan maken voor u zelf wat er nu speelt. Maar profetische worden zijn niet direct bedoeld om belangrijke beslissingen te nemen. Laat u hier altijd persoonlijk leiden door de Heilige Geest. Laat u leiden door Zijn rust en in Zijn rust.

Persoonlijke, nieuw testamentische profetie, is altijd voorwaardelijk. Het is en blijft altijd uw verantwoordelijkheid in welke mate van gehoorzaamheid u wandelt met de Here.

Nieuw testamentische profetie is niet volkomen.

Een aantal voorbeelden van een profetische “woord”, die wij mochten uitdelen treft u onder het submenu “profetische woorden” aan.

Voor een aanvraag persoonlijke profetie verzoeken wij u het formulier in te vullen op de pagina “Personal Prophecy” of ” Prophetische Anfrage” op deze Website.

Krachtige strijder
Eerdere bemoedigingen 3
Van godsfree / 13 mei 2019

Krachtige strijder

Mijn krachtige dochter, Strijder Gods, Je strijd de goede strijd, Mijn kind….. Je strijdt Mijn strijdt,…….. in liefde en in…

Lees verder
Een hart van Goud
Eerdere bemoedigingen 3
Van godsfree / 13 mei 2019

Een hart van Goud

Mijn mooie lieve dochter, ………Ik ben zo trots op jou! Met je hart van goud, met een hart zo bewogen…

Lees verder
Wordt je aangevallen mijn kind?
Eerdere bemoedigingen 3
Van godsfree / 13 mei 2019

Wordt je aangevallen mijn kind?

Vallen ze jouw aan? Vallen ze jou heftig aan? Zegt Mijn woord dan niet, dat ze Mij dan tegen zullen…

Lees verder

God wijst jou nooit af
Eerdere bemoedigingen
Van godsfree / 14 mei 2019

God wijst jou nooit af

Wat ben Ik blij met de stap die je hebt gezet naar Mij toe. Wat ben Ik blij je iedere…

Lees verder
Het boeren/landleven
Eerdere bemoedigingen
Van godsfree / 16 april 2019

Het boeren/landleven

Toen ik voor je aan het bidden was zag ik een blij varkentje. Glimmend van geluk en plezier. En toen…

Lees verder
De Heer wil je uit de storm leiden.
Eerdere bemoedigingen
Van godsfree / 11 april 2019

De Heer wil je uit de storm leiden.

De Heer liet mij jou zien in een donker bos, het waaide heel hard en de bladeren vlogen je om…

Lees verder
De schommelstoel
Eerdere bemoedigingen
Van godsfree / 11 april 2019

De schommelstoel

De Heer gaf mij een beeld van jou, een beeld waarin jij in een schommelstoel zit. Je wiegt zacht van…

Lees verder
De  Vader wil jouw hand vastpakken
Eerdere bemoedigingen
Van godsfree / 11 april 2019

De Vader wil jouw hand vastpakken

Toen ik voor je bad kreeg ik een beeld van kerkklokken en toen ik verder keek zag ik een kerk….

Lees verder
Op te staan tegen onrust
Eerdere bemoedigingen
Van godsfree / 9 april 2019

Op te staan tegen onrust

Mijn zoon, Vanwaar toch die onrust,…vanwaar toch iedere keer dat vervelende gevoel diep in jou? Vanwaar toch die onrust? Weet…

Lees verder
Bemoediging om uit te gaan delen, Hemelse wijsheid
Eerdere bemoedigingen
Van godsfree / 9 april 2019

Bemoediging om uit te gaan delen, Hemelse wijsheid

Mijn mooie betrouwbare dochter, Mijn innig geliefd mensenkind, Ik heb je zo lief Mijn dochter, zo innig lief, en de…

Lees verder
Bemoediging voor een Psalmist
Eerdere bemoedigingen
Van / 9 april 2019

Bemoediging voor een Psalmist

Toen ik voor je bad kreeg ik een beeld van een man die druk achter zijn toetsen bezig is, om…

Lees verder
Beslissingen nemen samen met de Heer.
Eerdere bemoedigingen 2
Van godsfree / 8 mei 2019

Beslissingen nemen samen met de Heer.

Wat een verwarde blik zie Ik toch in je ogen. Verward kijk je rond….en bijna letterlijk met je handen in…

Lees verder
Mijn trouwe soldaat
Eerdere bemoedigingen 2
Van godsfree / 8 mei 2019

Mijn trouwe soldaat

Mijn mooie lieve dochter, Mijn trouwe soldaat. Wat hou ik van jou, wat hou ik van jouw liefde voor Mij…

Lees verder
Balonnen/Gave van profetie/ vreugde en vrijheid
Eerdere bemoedigingen 2
Van godsfree / 2 mei 2019

Balonnen/Gave van profetie/ vreugde en vrijheid

Toen ik voor je bad kreeg ik een beeld van allemaal ballonnen,..het beeld begon met een witte ballon. En daarna…

Lees verder
Vrouw van geloof
Eerdere bemoedigingen 2
Van godsfree / 2 mei 2019

Vrouw van geloof

Toen ik voor je bad k reeg ik een beeld: Van een zonsopgang …je kent het wel als je in…

Lees verder
Wees niet angstig
Eerdere bemoedigingen 2
Van godsfree / 16 april 2019

Wees niet angstig

Mijn dochter, mijn kostbare mensenkind, Mijn dochter, wees niet angstig voor de dingen die komen gaan. Wees niet angstig voor…

Lees verder
Luister naar de God’s liefdevolle influisteringen.
Eerdere bemoedigingen 2
Van godsfree / 11 april 2019

Luister naar de God’s liefdevolle influisteringen.

Kom maar mijn dochter, Kom maar mijn mensenkind,..kom maar iedere dag aan de voeten van mijn troon.Luister maar naar Mijn…

Lees verder
Profetische roeping
Eerdere bemoedigingen 2
Van godsfree / 11 april 2019

Profetische roeping

Toen ik voor je bad kreeg ik de indruk dat er een profetische roeping op jouw leven ligt. Dat je…

Lees verder
Stap in Zijn rust
Eerdere bemoedigingen 2
Van / 9 april 2019

Stap in Zijn rust

Toen ik voor je bad krijg ik een beeld: In een beeld zie ik je zitten in een bootje(raft) in…

Lees verder