Vrouw van geloof

Vrouw van geloof

Toen ik voor je bad k reeg ik een beeld:
Van een zonsopgang …je kent het wel als je in de ochtend naar buiten kijkt en de zon de lucht verkleurd met allerlei mooie kleuren.

Mijn dochter, mijn kostbare dochter, vrouw van geloof,
Vrouw van standvastigheid.

Vrouw van zeker weten wat er ook gebeurd mijn God staat naast mijn zijde.
Mijn God zal voor mij zorgen. Mijn God is er v oor Mij en houdt van Mij!

Jouw hoop mij kind is gericht op Mij,…en zoals Mijn Woord ook zegt : de zonder gerichtigheid zal over uw schijnen en er zal genezing zijn onder haar vleugelen, v oor hen die Hem liefhebben.( Ma l 4 : 2 ).

Mijn dochter je bent een v rouw van geloof. En ik zeg jouw met dit woord, de zon der gerechtigheid zal opkomen in jouw leven en zal gaan stralen en er zal genezing zijn voor jou en de jouwen.
Er zijn wat zaken die genezing behoeven er zijn wat zaken, waar orde in dient te komen. Waar een bepaalde flow in dient te komen.

Wel mijn kind, m et dit woord wil I k je zeggen dat het aanstaande is.
Dat waar je zo voor gebeden hebt en zo voor gepleit hebt, dat het jouw deel zal worden.

Mijn kind houdt vast. Blijf standvastig in geloof en blijf standvastig in hoop.
Ik wil je prijzen dat je door a l de storm en heen je zo innig aan Mij hebt vastgehouden…maar nieuwe tijden staan voor de deur.

Loof Mij en Prijs Mij en dank Mij en spreek het maar tot waarheid,…dat jouw God altijd voor jou zorgt. Amen!


Comments are closed.