Category: Eerdere bemoedigingen

God wijst jou nooit af

God wijst jou nooit af

Wat ben Ik blij met de stap die je hebt gezet naar Mij toe. Wat ben Ik blij je iedere keer weer aan Mijn Vaderhart te mogen ontmoeten. Wat ben Ik blij dat Ik jou, Mijn ware dochter mag noemen.
Want je bent Mijn kind! Soms twijfel je er wel eens aan, ….” Behoor Ik nu echt toe, aan Mijn God en aan Mijn Redder?”…. Wel Mijn kind met dit woord wil je zeggen en daarmee elke twijfel voor altijd uitbannen, Mijn kind je bent Mijn dochter!


Jij bent Mijn dochter, …Ik ben jouw Heer en jij bent Mijn dochter, waar Ik zo trots op ben en waar Ik zo blij mee ben…zo blij met jouw keuze voor Mij!
Lang geleden heb Ik al Mijn keuze voor jou gemaakt, al voordat je was geboren, was Mijn oog op jou gevallen. Mijn kind Ik heb jou altijd gewild en Ik zal jou nimmer afwijzen.
Ik weet dat het een zucht van verlichting bij je geeft, omdat je in het verleden maar al te vaak afwijzingen hebt ervaren.
Afwijzingen van mensen, wiens goedkeuring jij zo hard nodig had. Wel Mijn kind, de tijd van het zoeken van de bevestigingen van mensen is voorbij, omdat je nu jouw God aan jouw zijde hebt staan.


En daarom Mijn kind laat deze waarheid volledig tot jou doordringen en laat het volledig een met jezelf worden.
Jij bent Mijn dochter en Ik ben jouw God, jouw Vader, jouw Redder, jouw Verlosser en jouw Heer.
En zolang jij het toestaat zal Ik altijd aan jouw zijde blijven. En Ik zal jou nimmer nog begeven nog verlaten.
Moeilijk is het voor jou soms, om stappen te zetten op jouw nieuwe levenspad, want vanaf het moment dat je “ Ja en Amen” zei tegen Mijn roepen naar jou toe, is er een nieuw levenspad voor jou ontrolt.


En het voelt soms wat onwennig voor jou, om daar op te gaan lopen, om daar die stapjes te gaan zetten. ….Wel, Mijn dochter, weet maar dat Ik altijd bij je ben. En als je twijfelt over welke stap je nu mag zetten, dat je altijd Mij om raad en advies kan vragen en zoals Mijn woord ook zegt, Ik zal je altijd van advies voorzien. Ik zal je altijd, van wijsheid voorzien.
Ik weet dat het voor nog onwennig is en Ik weet dat het voor nog moeilijk is om te kunnen begrijpen hoe Mijn leiding in jouw leven gaat….hoe jij Mijn stem verstaat. Wel Mijn kind, in rust leidt Ik jou, …iedere stap die wij zetten samen, is in rust, volledig rust.

Als je twijfels hebt over de volgende stap, leg die twijfels maar voor Mij neer, vraag Mij maar voor advies voor de volgende stap…..en weet maar als je rust ervaart,…..volledige innerlijke rust ervaart over die volgende stap,….weet dan dat je die volgende stap ook kan nemen.
Wanneer je twijfelt en onrustig wordt, wacht dan eventjes met het nemen van de volgende stap,….want wie weet is het niet van Mij, of is het nog niet de tijd om die volgende stap te gaan nemen.


Let wel Mijn kind, ieder verlangen wat in jouw hart is, is een verlangen vanuit de troon. En ieder verlangen zal Ik ook tegemoet komen, maar wel op Mijn tijd. Omdat Ik weet wanneer het de juiste tijd is.


Mijn dochter, met dit woord wil Ik je aanmoedigen om door te gaan op de ingeslagen weg. Vol van rust en vol van zekerheid, dat Ik bij je ben, dag en nacht. En jou nimmer alleen laat.
Ik wil je ook aanmoedigen om Mijn woord te gaan lezen, door heerlijk in Mijn Nabijheid te komen, Mijn woord te gaan lezen, Mij te loven en Mij te prijzen. En heerlijk aan Mijn voeten tot rust te komen om heerlijk nieuwe kracht op te doen voor de volgende dag.


Mijn dochter Ik moedig je ook aan, om dat iedere dag weer opnieuw te doen. Ik weet dat de dagelijkse bezigheden je soms zo bezig houden dat er weinig of geen tijd over lijkt…….Maar toch wil Ik je daartoe aanmoedigen om daar tijd voor vrij te maken.
En iedere dag weer zal Ik je voorzien van nieuwe kracht,..van nieuwe moed, en van nieuwe wijsheid, zegt Jezus…Amen!

Het boeren/landleven

Het boeren/landleven

Toen ik voor je aan het bidden was zag ik een blij varkentje. Glimmend van geluk en plezier. En toen hoorde ik de Heer zeggen: Mijn Zoon, Mijn kostbare mensenkind, het boerenleven is jou niet onbekend. Want je bent opgegroeid op de boerderij, waar je genoot van al de dieren om je heen. Maar in de tussentijd mijn kind, is jouw kennis en inzicht toegenomen. Want al een lange tijd bevindt je, je niet meer tussen de dieren in het veld, maar is het wel tot je doorgedrongen, het principe van zaaien en oogsten. Het principe van die kleine zaadjes in de grond, die worden bewaterd en bevochtigd. En wat een mooie gewassen, daar uit ten voorschijn komen. Mijn kind, steeds meer en meer begrijp je van Mijn Woord. Steeds meer en meer, ontvang je inzichten vanuit de Hemel en begrijp jij waar het allemaal om draait. Begrijp je, hoe belangrijk het is om in de levens van de mensen om je heen, die zaadjes te zaaien: Die woorden van Liefde, en die woorden van inzichten. En je weet hoe belangrijk het is, om daarna voor deze mensen te bidden, zodat Mijn Heilige Geest deze woorden kan bevloeien, zodat het op kan groeien tot een sterk geloof in de harten van mensen waarin jij de zaadjes gezaaid hebt. Mijn zoon, mijn kostbaar kind, dank je wel, wil Ik je zeggen, dat je gehoor hebt gegeven aan mijn oproep, dat je bent gegaan, om mijn woord te verkondigen. En voor jou lijkt het allemaal zo gewoon. Wel mijn kind, het is ook gewoon, het is vergroeid met jou. Mijn oproep op jouw leven is vergroeid met heel jouw wezen, met heel jouw zijn. Voor jou lijkt het niks bijzonders, maar mijn kind, werkelijk ieder woord van liefde die jij zaait, in de levens van de mensen om je heen, is van kostbaar en groot belang. Want ook al lijkt het soms, dat de mensen er niet direct wat mee doen. Op de juiste tijd en stond, brengt Mijn Geest, die woorden die jij gezaaid hebt, weer opnieuw in hun gedachten. En wacht maar af, en zie maar en weet maar….Dat al het zaaiwerk niet voor niets is. En dat jij, je binnenkort, mag omringd voelen…door een grote familie van zaaiers om je heen,..zegt Jezus. Amen!

De Heer wil je uit de storm leiden.

De Heer wil je uit de storm leiden.

De Heer liet mij jou zien in een donker bos, het waaide heel hard en de bladeren vlogen je om de oren. Je keek constant om je heen, welke kant moest je nou op. Je hoorde allemaal vreemde geluiden, geluiden die je onzeker en bang maakten. Maar tussen al dat lawaai door hoorde je ook een sereen geluid. Je probeerde je te concentreren om te achterhalen waar dat serene geluid vandaan kwam. Maar steeds weer werd het overstemd door het lawaai. Totdat het opeens stil werd, en je alleen nog maar dat prachtige serene geluid hoorde. Het was een lieve sonore stem, een stem die je tot rust bracht en die jou direct de juiste richting aangaf. Je volgde die stem en kwam aan in een pracht bos, met bloemen, zon en een waterval. Je voelde je veilig en volledig tot rust. Het lawaai en de storm was verdwenen. De vogels kwetterden en de eekhoorns renden door de bomen, wat een prachtige aangename plek. Om terug naar huis te gaan moest je weer door dat donkere en lawaaiige bos. Maar dat deerde jou niet meer. Je wist waar je de rust en de liefde kon vinden. En dat donkere bos wandelde je door met opgeheven hoofd en een glimlach, denkend aan die prachtige plek. Die plek waar je altijd naar toe kan. “Mijn geliefde dochter, laat Mij jouw baken zijn, laat Mij jou leiden in je woelige leven. Leg jouw hart en jouw vertrouwen in Mij, opdat Ik jou rust en wijsheid kan geven. Opdat Ik jouw hart kan versterken. Jouw hart maken als een fort, gebalsemd met liefde en kracht. Laat Mij jou bewapenen opdat je alles kan weerstaan met een glimlach en hulp kan bieden aan hen die het zo nodig hebben. Richt je op het goede en niet op het kwade, geef je liefde en wijsheid aan hen die het waarderen en nodig hebben. Vergeef hen die jou pijn doen en vraag vergeving voor gedachtes die je hebt gehad en daden die je hebt begaan die niet stroken met Mijn woord. Laat Mij jou die vrijheid geven en je leven tot rust brengen, jouw leven en dat van jouw geliefden. Kom bij Mij en vertrouw op Mij, Ik zal je leiden.

De schommelstoel

De schommelstoel

De Heer gaf mij een beeld van jou, een beeld waarin jij in een schommelstoel zit. Je wiegt zacht van voor naar achter met je ogen gesloten. Een fijne glimlach op je lippen, je armen rustend op de leuningen. Dit ging een tijdje door. En opeens schrik je omdat de stoel te ver naar achteren wiegt waardoor je een beetje uit balans raakt en bang bent dat je achterover valt. Maar dan sluit je je ogen weer en komt de glimlach terug op je lippen. Je weet dat die stoel niet om kan vallen. Je weet dat je die stoel kunt vertrouwen en dat deze stoel jou zoveel rust brengt dat je er het liefst 24 uur per dag in wil zitten. Ook al schrik je soms van een onverwachte beweging van de stoel. “Mijn dochter, jouw constante aanwezigheid bij Mij maakt Mij blij en trots. Jouw groei in Mij is groots, jouw doorzetting en vasthoudendheid is wat Ik zo respecteer, en dit maakt dat Ik zoveel van jou hou. Er zijn momenten in jouw leven dat je even uit jouw rust gestoten wordt. Er zijn momenten dat het aardse leven vat op jou krijgt, dat je ook wel eens verlokt dreigt te worden door aardse genoegens. Maar gelukkig Mijn geliefde, weet jij als geen ander hoe je die kunt weerstaan. Hoe jij dan weer Mij opzoekt en weet dat het opperste geluk bij Mij te vinden is. De mensen om jou heen zijn soms nog niet zover als jij, Mijn kind. Maar jij kunt hun helpen, zij hebben jou nodig, net zoals jij Mij nodig hebt. Ook al denk je soms dat het onbegonnen werk is. Maar de rust die jij hebt zal ook hen rust brengen en doen inzien dat leven met Mij het ware leven is. Ik zal jou tonen wat Mijn verdere plan met jou is. Ik zal jou tonen waar wij samen naar toe gaan. En jouw geduld en vertrouwen zal worden beloond Mijn dochter. Jouw leven zal worden gevuld met voorspoed en geluk. Jouw leven zal zijn zoals Ik dat jou heb beloofd, en zoals Ik dat heb gewild. Die korte momenten van schrik en twijfel zullen nog verder verdwijnen, zo verdwijnen dat je nooit meer zult schrikken en twijfelen. En dat je weet waarom Ik jou zo nodig heb op aard. Je zult weten wat je moet gaan doen, en die mooie liefdevolle glimlach om jouw mond zal nooit meer verdwijnen. Die glimlach die anderen zal sterken en bemoedigen, omdat je weet dat ik altijd bij jou ben, dat Mijn liefde voor altijd in jou rust, zegt Jezus!

De Vader wil jouw hand vastpakken

De Vader wil jouw hand vastpakken

Toen ik voor je bad kreeg ik een beeld van kerkklokken en toen ik verder keek zag ik een kerk. En voor de kerk liepen allemaal mensen die de kerk binnen gingen. En ineens zie ik jou staan. En je twijfelt waar moet ik nu naar toe? Je kijkt naar links en naar rechts? Is dit nu de plek waar ik naar toe moet? Zal ik hier de Liefde van de Vader in de Hemel vinden? En ineens komt er een persoon naast je staan, die zachtjes je hand vastpakt. En ik zie dat het de Here Jezus is en ineens zie ik dat de Here je voorgaat en je leidt naar groene weiden. En je oppakt als een vader een klein kind oppakt vol van trots en vol van Liefde. En de weide waar de Heer je naar toe leidt is vol van warmte en vol van zonneschijn en van Liefde. (lees psalm 23): 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen. En daarna kreeg ik de volgende woorden voor jou: Onze vrijheid door Jezus Christus in onze relatie met God! 2 Mijn dochter, Lange tijd heb je gehoopt en lange tijd heb je gevochten. Lange tijd heb je niet begrepen? ……. “Hoe kan het nou? Waar is toch die liefdevolle Vader, waarover ik heb horen vertellen? Waar is toch die Liefdevolle Vader in Hemel, ..waarvan ik weet dat Hij moet bestaan?”…. Mijn dochter, lange tijd heb je gezocht en gezocht,… maar er waren woorden naar je toegekomen die totaal in tegenspraak zijn met wie Ik ben. En met wie Ik wil zijn voor jou. Want Ik hou van jou! Ik hou werkelijk zoveel van jou, dat Ik mijn leven gaf aan het kruis voor jou. Mijn innig geliefd kind, met dit woord wil Ik je doen laten beseffen hoeveel Ik van je houd! En dat Ik bij jou ben, iedere dag,…iedere nacht..Ik wijk geen moment van jouw zijde je hoeft maar een moment aan Mij te denken en dan zal je gaan merken hoe dichtbij Ik ben. Ik omring jou, mijn kostbaar mensenkind. En Ik wil jou vullen met die Liefde, die Ik voor jou voel. Ik wil je laten beseffen in heel je wezen hoeveel Ik van je houd! En dat Ik goede en grote plannen met jouw leven heb. En dat Ik al die leugens die naar je toe zijn gekomen in het verleden, mijn dochter,..dat ik die wil ontmaskeren door Mijn Waarheid er tegenover te zetten. Kom maar Mijn kind, in Mijn Nabijheid,…kom maar mijn kind,…Laat Mij jou omringen met Mijn Liefde en laat Mij jou doen beseffen, dat Ik werkelijk een God ben van Liefde. Dat werkelijk een God ben die wacht op de fluisteringen van jou,…wanneer je ontvangt van Mijn Liefde zodat jij het weer aan Mij terug kan geven. Dat je mag weten, dat iedere zonde groot of klein,..dat Ik ze zo graag wil vergeven op het moment als je ze aan mij belijdt. Mijn dochter Ik wil je laten weten met dit woord dat Ik een Vader ben van nieuwe kansen,…iedere keer steeds weer. Mijn dochter,…bij Mij is er altijd hoop. Bij Mij is er altijd rust en vrede. Neem maar plaats aan de voeten van Mijn Troon. Kom maar gewoon in die rust van Mij. Laat Mijn Geest jouw leiden in het lezen van Mijn woord. Kom maar in die stilte van Mij. Laat Mij jou bemoedigen,…laat Mij je troosten…en laat Mij je omringen en vullen met Mijn Liefde. Mijn kind je bent Mij zoveel waard…..Kom maar in Mijn Nabijheid en weet maar dat Mijn Hand op jouw schouder rust en dat wij samen gaan een nieuwe koers vol van zekerheid en Liefde en het zeker weten dat Ik je nimmer zal begeven of verlaten. Zegt Jezus. Amen!

Op te staan tegen onrust

Op te staan tegen onrust

Mijn zoon,
Vanwaar toch die onrust,…vanwaar toch iedere keer dat vervelende gevoel diep
in jou? Vanwaar toch die onrust?
Weet je dan niet dat Ik jouw schepper ben? Dat Ik jouw maker ben? Dat Ik jouw
creator ben? Dat Ik diegene ben die jou gewild heeft,…hier, nu…? OP deze aarde
door mijn hand geschapen?
Weet je dan niet hoeveel Ik van jou? Weet je dan nog steeds niet ,…dat Ik goede
plannen heb met jou? Weet je dan nog steeds niet dat Ik het ben die voor jou
zorgt?
Natuurlijk,..mijn zoon,…je hoort het met enige regelmaat. En ook in jouw
gedachten klinken deze waarheden,…en toch is er een belemmering om ten volle
deze waarheid te pakken,..om ten volle deze waarheid jou eigen te maken. Om
ten volle, in alle uithoeken van jouw hart, er ten volle bewust ervan te laten
maken, dat Ik jouw Koning ben,..dat Ik jouw God ben,..dat Ik jouw Vader
ben…dat Ik jouw geneesheer ben. Dat Ik jouw toevlucht ben,..en wil zijn in die
moeilijke momenten.
Want je weet toch dat Ik van jou hou!
Mijn dierbare zoon Ik roep je op om in die stilte te komen van Mij.
Ik roep je op…om te Mij te gaan loven en te gaan prijzen…en dan te ontvangen,
die Liefdesstroom vanuit de Hemel.
Zodat je hart,…volledig bewust wordt van Mijn aanwezigheid in jouw leven.
Mijn Geest woont in jou. En iedere dag weer wil Ik maaltijd met jou houden. En
wil Ik aanhoren,..alles wat jou zo bezig houdt. En wil Ik ook in jouw oor
fluisteren hoeveel Ik van jou hou.
Laat Mij in die momenten,…van intimiteit tussen jou en Mij, de laatste stukjes in
jouw hart,..verzachten en doordrenken met Mijn Eeuwige Liefde voor jou! Zegt
Jezus Amen!

Bemoediging om uit te gaan delen, Hemelse wijsheid

Bemoediging om uit te gaan delen, Hemelse wijsheid

Mijn mooie betrouwbare dochter, Mijn innig geliefd mensenkind,
Ik heb je zo lief Mijn dochter, zo innig lief, en de mensen om je heen,…. jouw dierbaren,
hebben jou zo innig lief.
Je bent werkelijk geliefd door een ieder. Maar bovenal door jouw Hemelse Vader.
Wat hou Ik veel van jou Mijn kind.
Wij kennen elkaar al een tijd. Wij lopen als het ware al een tijd, hand in hand,
gezamenlijk over jouw levenspad. Een levenspad dat is uitgestippeld door Mijn Geest.
Het is een weg van zegen. O, hier en daar zijn er heus wel rotsblokken neergelegd door
de vijand, in een poging om je te laten struikelen. In ieder geval om je van het pad af te
trekken, ….te scheuren bijna zou Ik zeggen.
Maar Mijn dochter, Ik prijs je erom dat je hebt stand gehouden, dat je werkelijk hebt
gereageerd vanuit Mijn Geest.
Dat bij iedere beproeving die op je pad kwam, dat je werkelijk hebt gereageerd vanuit
Mijn Geest, vanuit de wijsheid, die Ik jou ingaf…..maar ook de wijsheid ……die je hebt gelezen in Mijn Woord.
Mijn dochter het is zo’n kostbaar goed om te zeggen dat je al zoveel levenswijsheid hebt opgedaan. Wijsheid,…… om hoe je met diverse, moeilijke zaken in het leven op een goede manier weet om te gaan. En dat Mijn dochter is zeer wijs.
En Ik weet dat het jou misschien wat vreemd in de oren klinkt,…”Ik..wijs….?… maar ik
heb niet deze diploma….en ik ben niet op zo’n school geweest….en ik heb niet daar en daar gestudeerd?”…..Nee Mijn dochter, die wijsheid van jou is waarlijk levenswijsheid!
In de wereld geven ze er misschien een andere label aan maar dat is meer een gebrek aan kennis en inzicht…….gebrek aan wijsheid,…..omdat het ze niet werkelijk weten waar
ze over praten. Want mensen oordelen en veroordelen,…maar dat heb jij al lang
gemerkt. Daar weet je van mee te spreken.
Maar Mijn dochter die wijsheid van jou, die levenswijsheid van jou, gingen hand in hand met de openbaringen, rechtstreeks vanuit de troon.

Want al heel vroeg had je, je oren gespitst op de geluiden vanuit de Hemel.
Al heel vroeg wist je dat je daar je blik op gefocust moest houden. Al heel vroeg had je door, Mijn God geeft mij ware wijsheid. En daar wil Ik je in prijzen Mijn kind. Daar wil Ik jou in prijzen.
Want Mijn dochter Ik hou van jou, Ik hou innig veel van jou! En Ik ben zo blij dat je Mijn dochter bent.
En dat je werkelijk geleerd hebt van alles wat op je pad is gekomen.
Mijn lief kind Ik wil je zegenen de komende tijd met nog meer rust. Met nog meer vrede, met nog meer wijsheid………… Met nog meer wijsheid, Mijn God? Hoor Ik je vragen…Ja, Mijn dochter, met nog meer wijsheid,….. zodat de tijd gaat komen dat je mag uitdelen van die Hemelse wijsheid. Zegt Jezus. Amen!

Bemoediging voor een Psalmist

Bemoediging voor een Psalmist

Toen ik voor je bad kreeg ik een beeld van een man die druk achter zijn toetsen bezig is, om liederen te maken, om liederen te zingen, om God te verhogen. En ik hoorde Psalmist!

En daarna hoorde ik:

Mijn prachtige zoon,

Genietend, kijk Ik iedere keer weer naar jou. Genietend en wetend, dat ik jou zo dierbaar ben. Mijn kind met dit woord wil Ik je laten weten dat jij Mij ook zo dierbaar bent.

Zeer dierbaar! Mijn kind, Ik heb jou lief met een eeuwige Liefde. Mijn kind, Ik hou innig veel van jou! En Ik geniet van jou als je bezig bent, en Mij looft en Mij prijst en Mij aanbidt, op jouw eigen wijze.

Ik heb ieder mens uniek gemaakt, en zo ook jou!

Uniek ben jij geschapen, en gewild heb Ik jou, al voor de grondlegging der aarde.

Dat moet jij weten mijn kind, dat jij hier bent in deze tijd, nu, omdat Ik je hier in deze tijd, nu, ook wilde.

Dit is jouw plaats mijn kind, dit is jouw tijd, mijn kind.

Dit is de tijd die Ik voor jou bedacht heb. Wees daarvan doordrongen.

Dat je niet, hier niet toevallig bent, maar dat je op het juiste stekje bent, op dit moment voor jouw leven.

En Ik weet mijn kind, van jouw verlangens om verder te gaan, om verder te groeien. Wel, mijn kind, dat is mijn verlangen voor jou ook, maar alles op zijn tijd. We doen niets overhaast.

Het enige wat Ik jou wil vragen, voor de komende tijd is, om je meer te verdiepen in mijn woord, zodat meer ideeën in jou kunnen ontspruiten, geïnitieerd door mijn Heilige Geest.

Zodat meer psalmen en meer lofliederen uit jouw mond zullen vloeien, geleid door de prachtige muziek die jij maakt.

Mijn kind, met dit woord wil Ik je laten weten, dat jij harten van mensen zal aanraken, met de muziek die je voor Mij maakt.

Dat jouw liederen genezing zullen brengen voor de harten van diegene, die door omstandigheden, zijn dichtgeslagen.

Mijn kind, ik wil je laten weten, dat Ik zeer spoedig ga inzetten, in de voorste linies van mijn gelederen om die heerlijke, genezende, zalvende muziek van Mij, ten gehore te brengen.

En je zal zien, wat een wonderen er zullen geschieden, als alleen maar jouw handen de toetsen zullen aanraken, en je zal beginnen met spelen, geleid door Mijn Geest.

Mijn kind, Ik heb je nodig, om anderen voor Mijn Koninkrijk te winnen.

En daartoe roep Ik je op mijn kind, om ernstig Mij te zoeken, zodat Ik je kan vullen, nog meer, van top tot teen, met Mijn liefde.

Zodat Ik je kan vullen, van top tot teen, met inspiratie vanuit de Hemel, zegt Jezus. Amen!